Betonová jímka 12m³

Největší objem z nabízených jednokomorových betonových jímek znamená nižší frekvenci vyvážení tekutého odpadu. Máme-li k dispozici dostatečný prostor, je to pro početnější rodinu optimální řešení při snaze o co nejnižší investici. Tento způsob ukládání odpadní vody a fekálií neumožňuje jejich postupnou likvidaci pomocí trativodu nebo vypouštění biologicky vyčištěné vody, ovšem na druhou stranu je snadno cenově dostupný.

O nádrži nebudeme prakticky vědět

Betonová odpadní jímka se umísťuje pod úroveň chodníku, trávníku nebo cesty do hloubky kolem padesáti centimetrů. Horní část bude zakryta zeminou a postačí nechat přístupný vstup do šachty (komínku), kudy se provádí odčerpávání. Pro místa s nadměrným zatížením v naší nabídce nechybí ani zesílená betonová deska, umožňující kromě důkladného zásypu i projíždění nebo parkování automobilů, její nosnost je zvýšena na 10 tun. K dispozici je také litinový poklop, který zaručí bezpečné uzavření vstupního otvoru tam, kde dochází k častějšímu průjezdu vozidel, cyklistů, průchodu osob apod. Spolu s čidlem pro sledování úrovně hladiny a samostatně dodávanými komínky (pro případ hlouběji uložené jímky) vše najdete v sekci "Ceník".

V ceně je zahrnuto: betonová jímka o objemu 12m³, 10 cm vrchní deska z betonu s nosností do 3,5 tuny, komínek s výškou 50 cm a 54 cm průměrem, betonový poklop

Kompletní hmotnost betonové jímky

Jímka 12m³ Vrchní deska Komínek
7.500 kg 1.500 kg 150 kg

Usazení jímky je náš problém

Pro správné usazení jímky postačí, když si zákazník připraví dostatečně velký výkop, je nutno počítat i se štěrkováním na spodní straně výkopu pro správné uložení nádrže. Detailní popis přípravy je uveden níže v dokumentu ke stažení, případné dotazy ochotně zodpovíme telefonicky nebo e-mailem. Jímku přivezeme autem s hydraulickou rukou a ihned ji osadíme, žádnou techniku není třeba zajišťovat.

Minimální rozměry pro výkop

Délka Šířka Hloubka Podklad Prohloubení
4000 mm 3000 mm 2550 mm 150 mm 100 mm

Výkop a instalace betonové jímky

Následující text přináší v ucelené formě instrukce ke správné přípravě výkopu, vyvrtání otvorů, připojení vstupního i výstupního potrubí a ke konečnému zásypu uložené nádrže.

Stáhnout instrukce v PDF

Rozhodli jste se
pro tento typ betonové jímky?


Kontaktujte nás