Betonová jímka 12m3

Největší objem z nabízených jednokomorových betonových jímek znamená nižší frekvenci vyvážení tekutého odpadu. Máme-li k dispozici dostatečný prostor, je to pro početnější rodinu optimální řešení při snaze o co nejnižší investici. Tento způsob ukládání odpadní vody a fekálií neumožňuje jejich postupnou likvidaci pomocí trativodu nebo vypouštění biologicky vyčištěné vody, ovšem na druhou stranu je snadno cenově dostupný.

O nádrži nebudeme prakticky vědět

Betonová odpadní jímka se umísťuje pod úroveň chodníku, trávníku nebo cesty do hloubky kolem padesáti centimetrů. Horní část bude zakryta zeminou a postačí nechat přístupný vstup do šachty (komínku), kudy se provádí odčerpávání. Pro místa s nadměrným zatížením v naší nabídce nechybí ani zesílená betonová deska, umožňující kromě důkladného zásypu i projíždění nebo parkování automobilů, její nosnost je zvýšena na 10 tun. K dispozici je také litinový poklop, který zaručí bezpečné uzavření vstupního otvoru tam, kde dochází k častějšímu průjezdu vozidel, cyklistů, průchodu osob apod. Spolu s čidlem pro sledování úrovně hladiny a samostatně dodávanými komínky (pro případ hlouběji uložené jímky) vše najdete v sekci "Ceník".

Cena: 28.000Kč

V ceně je zahrnuto: betonová jímka o objemu 12m3, 10 cm vrchní deska z betonu s nosností do 3,5 tuny, komínek s výškou 50 cm a 54 cm průměrem, betonový poklop

Kompletní váha betonové jímky

Jímka 12m3 Vrchní deska Komínek
7.500 kg 1.500 kg 150 kg

Usazení jímky je náš problém

Pro správné usazení jímky postačí, když si zákazník připraví dostatečně velký výkop, je nutno počítat i se štěrkováním na spodní straně výkopu pro správné uložení nádrže. Detailní popis přípravy je uveden níže v dokumentu ke stažení, případné dotazy ochotně zodpovíme telefonicky nebo e-mailem. Jímku přivezeme autem s hydraulickou rukou a ihned ji osadíme, žádnou techniku není třeba zajišťovat.

Minimální rozměry pro výkop

Délka Šířka Výška Podklad Prohloubení
400 cm 290 cm 235 cm 15 cm 10 cm

Výkop a instalace betonové jímky

Následující text přináší v ucelené formě instrukce ke správné přípravě výkopu, vyvrtání otvorů, připojení vstupního i výstupního potrubí a ke konečnému zásypu uložené nádrže.

Stáhnout instrukce v PDF

Rozhodli jste se
pro tento typ betonové jímky?


Kontaktujte nás