Betonová jímka 7m³

Kvalitní betonové žumpy oceníme především v místech, kde není k dispozici kanalizační síť. Řešení vychází z konstrukce dokonale utěsněné jímky, pro jejíž výrobu byl použit prvotřídní beton třídy C30/37, u nějž je směs složena výhradně z písku a kameniva s přidáním kapalin na zvýšení voděodolnosti a zamezení prosaku. V žádném případě nejsou do betonu používány méně kvalitní příměsi (vápno, popílek a další objemové náhrady), což zaručuje kromě vysoké pevnosti a odolnosti proti vnějšímu i vnitřnímu tlaku také dlouholetou životnost. Beton je zpevněn konstrukcí z ocelových prutů B500 s průměrem 8 až 12 centimetrů.

Dokonalá technologie výroby

Prefabrikované jímky se vyrábějí ve speciálních ocelových formách v podobě monobloku, kdy spodní část je zalita současně s bočními stěnami a díky tomu je nádrž zcela kompaktní. Takovým způsobem vytvořená betonová jímka je maximálně odolná také proti přírodním vlivům a mechanickému poškození. Po usazení je horní deska připevněna na jímku pomocí speciálního flexi lepidla, které se s betonem zcela dokonale prováže a vytvoří nepropustný spoj s maximální odolností proti agresivním látkám, vlhkosti, mrazu i vysokým teplotám. Stejným způsobem je usazen a upevněn i komínek, sloužící jako přístupová šachta pro vyčerpávání.

V ceně je zahrnuto: betonová jímka o objemu 7m³, 10 cm vrchní deska z betonu s nosností do 3,5 tuny, komínek s výškou 50 cm a 54 cm průměrem, betonový poklop

Kompletní hmotnost betonové jímky

Jímka 7m³ Vrchní deska Komínek
4.200 kg 1.000 kg 150 kg

Vyzrálý beton má mnohem lepší vlastnosti

Betonové jímky dodáváme zákazníkům dostatečně vyzrálé, u použitého typu betonu se jedná o dobu minimálně 28 dnů. Takový materiál je totiž již řádně proschlý a schopný odolávat všem vnějším vlivům. Pro dosažení nepropustnosti slouží také dvouvrstvý nátěr asfaltovou hmotou Izolbet, která utěsní ty nejmenší póry hotové betonové jímky. Nádrž je bez problémů schopná odolávat i působení spodních vod, které se někdy projevuje jen v určitých ročních obdobích.

Minimální rozměry pro výkop

Délka Šířka Hloubka Podklad Prohloubení
3320 mm 2800 mm 2370 mm 150 mm 100 mm

Výkop a instalace betonové jímky

Následující text přináší v ucelené formě instrukce ke správné přípravě výkopu, vyvrtání otvorů, připojení vstupního i výstupního potrubí a ke konečnému zásypu uložené nádrže.

Stáhnout instrukce v PDF

Rozhodli jste se
pro tento typ betonové jímky?


Kontaktujte nás