Betonová jímka 8m3

Odpadová železobetonová žumpa ve střední velikosti je vhodným řešením pro menší rodinné domky, rekreační chalupy a chaty. Její přednosti oceníme především tam, kde postrádáme kanalizační svod a potřebujeme fekálie i další výrazně znečištěnou vodu bezpečně uskladnit do doby, než bude odvezena k likvidaci. Pro dvoučlennou rodinu by to při průměrné spotřebě vody (vycházíme ze standardního odhadu 108 m3/osobu) znamenalo v případě trvalého bydlení vyvážku fekálním vozem přibližně každých 38 dnů. Pro tříčlennou rodinu by to pak obnášelo vyvážení po 25 dnech. U rekreačního objektu se samozřejmě intenzita vyvážení výrazně snižuje. Pro orientační kalkulace můžete použít připravenou kalkulačku, která je k dispozici na našich stránkách v sekci "Betonové jímky", najdete zde i další kalkulačku, sloužící k volbě nádrže s odpovídajícím obsahem při požadované frekvenci vyvážení.

Ke kvalitě přísluší i odpovídající certifikát

Je samozřejmé, že s ohledem na mnohaletou životnost a dokonalou nepropustnost se při výrobě betonových žump s ocelovou kostrou používá jen ten nejkvalitnější beton. Po vyzrání (trvajícím nejméně 21 dnů) jsou nádrže důkladně testovány a opatřeny dvojitým izolačním nátěrem. O jejich prověřené kvalitě svědčí i schválení institutem techniky OTB. Všechny jímky získaly také atest PZH č. HK/W/0354/012011 a odpovídají prohlášení o shodě spolu s platným hygienickým certifikátem. Zákazník dostane při koupi všechny tyto důležité dokumenty řádně opatřené potřebnými razítky a ověřené.

Cena: 21.000Kč

V ceně je zahrnuto: betonová jímka o objemu 8m3, 10 cm vrchní deska z betonu s nosností do 3,5 tuny, komínek s výškou 50 cm a 54 cm průměrem, betonový poklop

Kompletní váha betonové jímky

Jímka 8m3 Vrchní deska Komínek
6.000 kg 1.500 kg 150 kg

Údržba a provoz nejsou nijak náročné

Pokud si správně spočítáte (a časem ověříte v praxi) čas pro pravidelné (nebo u občasně obývaných objektů jen příležitostné) vyvážení obsahu žumpy, nebudete s jejím provozem mít žádné další starosti. Provoz jednokomorových nádrží na odpadní vody není omezen žádným povolením a musíme jen sledovat, aby při zvýšené frekvenci využívání (u rekreačních objektů například v době dovolené) nedošlo k přeplnění nádrže. Pro spolehlivou kontrolu poslouží nejlépe čidlo výšky hladiny, které samozřejmě najdete i v naší nabídce.

Minimální rozměry pro výkop

Délka Šířka Výška Podklad Prohloubení
330 cm 290 cm 215 cm 15 cm 10 cm

Výkop a instalace betonové jímky

Následující text přináší v ucelené formě instrukce ke správné přípravě výkopu, vyvrtání otvorů, připojení vstupního i výstupního potrubí a ke konečnému zásypu uložené nádrže.

Stáhnout instrukce v PDF

Rozhodli jste se
pro tento typ betonové jímky?


Kontaktujte nás