Dvoukomorová betonová jímka 10m³

Septik s objemem deset krychlových metrů je odpovídajícím řešením i pro rodinný dům s početnější rodinou, hodí se ale výborně také pro rekreační objekty, u nichž vyvstává často problém s likvidací odpadních vod. V takovém případě je zpravidla dvoukomorové řešení vhodnější volbou než klasická žumpa, náklady nejsou o tolik vyšší a ušetříme si spoustu starostí i komplikací. Zjednodušeně řečeno - instalace septiku znamená návratnost vložené investice již v průběhu několika let.

Jímku dovezeme a usadíme přesně na požadované místo

Pro transport nádrží používáme nákladní automobil s hydraulickou rukou, postačí tedy připravit výkop odpovídajících rozměrů, o usazení i připevnění krycí horní desky a přístupového komínku se už postarají naši pracovníci. Upevnění desky i komínku se provádí speciálním flexibilním lepidlem, které zaručí dokonalé a spolehlivé spojení. Otvor pro přívod splašků a výstup pro připojení trativodu si vytvoří zákazník pomocí vrtačky s příklepem nebo jiné vhodné techniky podle potřeby.

V ceně je zahrnuto: betonová jímka o objemu 10m³, 10 cm vrchní deska z betonu s nosností do 3,5 tuny, komínek s výškou 50 cm a 54 cm průměrem, betonový poklop

Kompletní hmotnost betonové jímky

Jímka 10m³ Vrchní deska Komínek
7.000 kg 1.500 kg 150 kg

Bez povolení to nejde, je třeba zjistit aktuální informace

Pro provoz septiku je zapotřebí povolení od vodoprávního úřadu, získáte ho však ve většině lokalit bez správního poplatku – tedy zdarma. Protože ale občas dochází i ke změně předpisů a jejich dodatečným úpravám, rozhodně doporučujeme ověřit u příslušné instituce, zda nedošlo k přepracování stávajících pravidel a zavedených postupů. Potom můžete vyčištěnou vodu využívat podle potřeby, vypouštět nadbytečnou do trativodu nebo třeba do potoka. Při instalaci septiku je třeba zvolit vhodné umístění nádrže tak, aby byl možný bezproblémový příjezd fekálního vozu pro odčerpávání kalů. Bude-li septik umístěn v místech, kde projíždějí nebo parkují automobily, je vhodné využít nabídky pro pořízení zesílené krycí desky se zvýšenou nosností (až na 10 tun). Do zesílené krycí desky je možné bez problému instalovat i dvě přístupové šachty (komínky) pro čerpání kalů nebo vody pro usnadnění přístupu.

Minimální rozměry pro výkop

Délka Šířka Hloubka Podklad Prohloubení
3850 mm 3000 mm 2550 mm 150 mm 100 mm

Výkop a instalace betonové jímky

Následující text přináší v ucelené formě instrukce ke správné přípravě výkopu, vyvrtání otvorů, připojení vstupního i výstupního potrubí a ke konečnému zásypu uložené nádrže.

Stáhnout instrukce v PDF

Rozhodli jste se
pro tento typ betonové jímky?


Kontaktujte nás