Dvoukomorová betonová jímka 12m³

Největší z dvoukomorových betonových septiků pojme bez problémů odpadní tekutiny z rodinného domu a navíc do něj můžeme podle potřeby svádět i dešťovou vodu, pokud máme možnost využít ji například k zavlažování. Dešťová voda zároveň obsah jímky vhodným způsobem „naředí“ a sedimentace kalů tak probíhá lépe. Přebytečnou vodu můžete nechat odtékat trativodem, čímž odpadá nutné sledování stavu hladiny, kterému se u běžných uzavřených jednokomorových žump nevyhneme. Chcete-li mít přesnou představu o zaplnění nádrže, můžete použít čidlo pro sledování hladiny, které samozřejmě najdete v naší nabídce (sekce „Ceník“).

Užitkové vody není nikdy dost

Pro čerpání vyčištěné užitkové vody slouží přístupová šachta (komínek), standardně umístěná ve středu dvoukomorové nádrže. Při průměru 54 centimetrů bohatě postačí pro zasunutí čerpací hadice z fekálního vozu do vtokové části septiku s usazenými kaly, stejně jako umožní vložení hadice nebo ponorného čerpadla pro odběr vody z druhého oddílu, obsahujícího vodu již vyčištěnou.

V ceně je zahrnuto: betonová jímka o objemu 12m³, 10 cm vrchní deska z betonu s nosností do 3,5 tuny, komínek s výškou 50 cm a 54 cm průměrem, betonový poklop

Kompletní hmotnost betonové jímky

Jímka 12m³ Vrchní deska Komínek
7.500 kg 1.500 kg 150 kg

Další volně dokoupitelné příslušenství

Pokud by situace vyžadovala umístění železobetonového septiku hlouběji, než je krycí deska standardních 50 cm pod úrovní terénu, je třeba pořídit další komínek a šachtu podle potřeby nastavit. V případě složitějšího přístupu je možné po předchozí domluvě upevnit na zesílenou krycí desku dva oddělené přístupové kanálky a situovat je do požadovaných míst na desce. Pro uzavření kanálků nabízíme stylový litinový poklop, který svými rozměry odpovídá průměru šachty a pro její spolehlivé zabezpečení je tou nejvhodnější variantou. Navíc dobře poslouží všude tam, kde v místech vyvedení šachty probíhá průjezd nebo parkování vozidel či pěší provoz. Tyto praktické doplňky si můžete také prohlédnout v sekci „Ceník“.

Minimální rozměry pro výkop

Délka Šířka Hloubka Podklad Prohloubení
4000 mm 3000 mm 2550 mm 150 mm 100 mm

Výkop a instalace betonové jímky

Následující text přináší v ucelené formě instrukce ke správné přípravě výkopu, vyvrtání otvorů, připojení vstupního i výstupního potrubí a ke konečnému zásypu uložené nádrže.

Stáhnout instrukce v PDF

Rozhodli jste se
pro tento typ betonové jímky?


Kontaktujte nás